Overige

Voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur

Alarmapparatuur moet betrouwbaar zijn. Periodiek onderhoud is daarom noodzakelijk. Er is een nieuwe versie van voorschriften voor beheer en onderhoud van alarmapparatuur. De officiële publicatiedatum was 1 mei 2022 en de overgangsdatum is gesteld op 1 november 2022.

Foto Axel Rühle, Specialatlas

 

De voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur zijn van toepassing op werkzaamheden aan alarmsystemen verricht door Technische Beveiligingsbedrijven: leden van Techniek Nederland, BORG en VEB. Voor installatievoorschriften voor alarmapparatuur geldt een ander document.

Aansluiting

De vorige versie voor beheer en onderhoud alarmapparatuur is gepubliceerd in 2000 (versie 2.0). In deze nieuwe versie (maart 2022, versie 3.0) is rekening gehouden met de huidige normen, voorschriften en technische mogelijkheden van deze tijd. Dit is gedaan om aan te sluiten op de regelgeving in de Verbeterde Risicoklassen Indeling (VRKI) – VRKI 2.0, de BRL BORG, de VEB kwaliteitsregeling en delen uit de NEN-EN50131 en NEN-EN50136. Gedurende de overgangstermijn (tussen 1 mei en 1 november 2022) is het niet toegestaan om delen van versie 2 en 3 te combineren

De nieuwe versie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Techniek Nederland, Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB), KIWA en het Verbond van Verzekeraars.


Dimmen zonder zorgen met EcoDim →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: