Overige

Steven van Eijck nieuwe voorzitter Stichting OPEN

Sinds 1 juni 2021 heeft de Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) een nieuwe voorzitter in de persoon van Steven van Eijck. De voormalig staatssecretaris volgt Jan Kamminga op en heeft haast: ‘De komende jaren neemt het aantal elektrische en elektronische apparaten alleen maar toe en daarmee de hoeveelheid e-waste. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste inleveren bij bijvoorbeeld gemeenten of een van onze 13.000 Wecycle-inleverpunten. Maar er is nog een forse inspanning nodig om tot een nog hogere inzameling te komen. Alleen zo winnen we zo veel mogelijk grondstoffen terug en besparen we zo veel mogelijk CO2.

Afbeelding: Stichting OPEN’

Alliantie

Nederland en het komende kabinet staan na het Klimaatakkoord voor de volgende uitdaging: een integrale circulaire economie. Stichting OPEN heeft de drive en capaciteiten om mét alle partijen in de e-waste keten hieraan te bouwen.’

Van Eijck ziet mogelijkheden om met partijen in de markt gezamenlijk de circulaire economie voor e-waste neerzetten. ‘De kennis en ervaring van producenten, retailers, gemeenten, inzamelaars en verwerkers vormen het fundament van Stichting OPEN. Het is echter cruciaal om daarbij met de partners af te stemmen en elkaars inspanningen te versterken. Ik zie ernaar uit om dit samen met bestuur en de organisatie van Stichting OPEN op te pakken.’

Rol Stichting OPEN

Stichting OPEN geeft sinds 1 maart 2021 namens alle producenten van elektrische en elektronische apparaten in Nederland invulling aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor de inzameling van e-waste.

www.stichtingopennederland.nl


Graag méér technisch personeel →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: