Overige

Populariteit van de smart home producten neemt toe bij de consument

Begin dit jaar hebben wij een artikel geschreven over smart buildings vanuit het perspectief van E-installateurs. Uit dit artikel bleek dat een E-installateur zich kan onderscheiden van de rest door goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en beperkingen van slimme producten en systemen en de manier waarop deze producten kunnen worden toegepast. Nu zou ik graag het onderwerp smart buildings willen belichten vanuit het perspectief van consumenten. Hoe staat een consument nu eigenlijk tegenover slimme producten (ook wel Smart home producten genoemd)? En in welke producten zijn ze nu juist wel of niet geïnteresseerd?

Dit artikel is gebaseerd op informatie van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy. Het heeft betrekking op het meest recente onderzoek van USP naar dit onderwerp. Voor dit onderzoek worden ieder kwartaal consumenten in elf verschillende landen ondervraagd. Ieder kwartaal kent eens specifiek en actueel thema. Op deze plaats deel ik graag enkele resultaten met u uit een recente editie, met als thema ‘Smart and energy efficient homes’. Dit onderzoek is in het eerste kwartaal van 2020 uitgevoerd en geeft inzicht in de ontwikkelingen over hoe consumenten tegenover smart home producten en huis efficiënte aanpassingen staan. In dit artikelen zal onder andere antwoord gegeven worden op de volgende twee vragen die gesteld zijn: ‘Welke Smart home producten heeft u in huis?’ en ‘In hoeverre bent u geïnteresseerd in Smart home producten?’.

Waar staat Nederland ten opzichte van Europa

Om te beginnen, iets meer dan de helft van de Europese bevolking heeft nog geen smart home producten in huis. Echter, hier zal waarschijnlijk spoedig verandering in komen, want bijna de helft van de consumenten in Europa geeft aan (heel) geïnteresseerd in Smart home producten voor in huis, ongeveer twee op de tien staat er neutraal tegenover en slecht drie op de tien consumenten is niet geïnteresseerd in Smart home producten voor in huis. Als u kijkt op land niveau, ziet u dat net name consumenten uit Polen, Italië en Spanje geïnteresseerd zijn in Smart home producten. Uit figuur 1 blijkt dat Nederland geen koploper is qua interesse in smart home producten.

Figuur 1. Interesse in Smart home producten

 

Sterker nog, na Denemarken geven Nederlandse consumenten het minst vaak aan interesse hebben in slimme producten. Maar ook al staat Nederland als één na laatste op de lijst, toch geeft alsnog bijna één op de drie Nederlanders aan (heel) geïnteresseerd te zijn. Daarnaast staat 29% van de Nederlanders neutraal tegenover smart home producten, de kans bestaat dat deze op den duur ook interesse zullen krijgen in smart home producten.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat één op de vijf Nederlandse consumenten van plan is om binnen een jaar te investeren in slimme producten in huis. Dit is iets minder in vergelijking met het gemiddelde van de elf landen van 31%.

Figuur 2. Investering in Smart home producten

 

Populaire Smart home producten

In welke Smart home producten zijn Nederlanders nu geïnteresseerd? Met name de smart home producten in de categorie verwarming en verlichting zijn populair in Nederland. In figuur 3 kunt u zien dat bijna één op de vier Nederlanders al slimme verwarming heeft, daarbij komt dat zeven procent van de consumenten van plan om hier binnen een jaar in te investeren. Daarnaast heeft vijftien procent van de consumenten al slimme verlichting in huis, naar verwachting zal dit het komende jaar stijgen met ongeveer elf procent naar één op de vier Nederlanders.

Figuur 3. Bezit en investering in specifieke slimme producten

 

Wanneer er onderscheid wordt gemaakt in leeftijd en inkomen op Europees niveau, blijkt dat de jongere generatie meer smart home producten in huis heeft en ook meer interesse heeft om extra te kopen. Hun interesse in de verschillende producten is ook meer gevarieerd. Ook blijkt dat naarmate het inkomen van Europese consumenten hoger is, ze ook meer smart home producten in huis hebben. Tot slot blijkt dat de Europese, en dus ook de Nederlandse consument, minder geïnteresseerd is in smart home producten binnen de categorieën blinds en tuinieren.

Houding tegenover slimme producten

Wat zorgt ervoor dat een consument nu wel of niet geïnteresseerd is in een smart home product en hoe kijken ze aan tegen producten en de installatie ervan? In figuur 4 ziet u de resultaten van acht stellingen, dit is het gemiddelde van alle elf landen samen. Zoals al eerder benoemd is ook op basis van deze resultaten de kans dat het aantal slimme producten in huis komende tijd toe zal nemen aannemelijk. Allereerst blijkt uit figuur 4 dat 43% van de consumenten verwacht binnen drie jaar meer dan drie slimme producten in huis te hebben. Ten tweede geeft meer dan de helft van de consumenten aan dat ze denken dat slimme producten kunnen helpen bij het besparen van energie in huis en dat de slimme producten hun leven zal vergemakkelijken. Slechts één derde van de consument is van mening dat de slimme producten niet nodig zijn. Over het algemeen is de consument dus positief over de slimme producten.

Figuur 4. Stellingen over Smart home producten

 

Op de stelling ‘Smart home producten moet worden geïnstalleerd door professionals’ geeft bijna de helft van alle consumenten in Europa aan dat ze het hiermee eens zijn. Daarnaast geeft slechts één derde aan dat ze het niet eens zijn met de stelling ‘Smart home producten zijn voor mij te gecompliceerd om zelf te installeren.’. Op basis van deze twee stellingen kunt u concluderen dat een groot deel van de consument het lastig vindt om Smart home producten te installeren en dat ze graag een professional aannemen om dit voor hen te doen. Deze uitkomst in combinatie met de interesse van de consument in de slimme producten biedt kansen voor u als E-installateur.

Samenvattend

Hoewel iets meer dan de helft van de consumenten in Europa nog geen smart home producten in huis heeft, zal dit komende jaren waarschijnlijk wel gaan toenemen. Bijna een derde van de Nederlandse consumenten geeft aan geïnteresseerd te zijn in smart home producten in huis. Met name smart home producten in de productcategorieën verwarming en verlichting zijn populair in Nederland. Voor de installatie van de smart home producten geeft een derde aan dat de installatie te gecompliceerd is om zelf te doen. Dus om terug te komen op de conclusie van ons artikel aan het begin van dit jaar vanuit het oogpunt van de E-installateur, blijkt dit zeker ook te gelden wanneer we kijken vanuit het oogpunt van de consument. De E-installateur kan zich onderscheiden van de rest door goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en beperkingen van slimme producten en systemen en de manier waarop deze producten kunnen worden toegepast. De consument geeft aan geïnteresseerd te zijn in smart home producten en maar ook dat ze het lastig vinden om zelf te installeren. Als de E-installateur hier goed op inspeelt, biedt dit zeker kansen op de werkgelegenheid voor de installatie van slimme apparatuur.

USP Marketing Consultancy BV is een marktonderzoeks- en adviesbureau dat onderzoek verricht naar en adviseert rond vraagstukken op het gebied van bouw, vastgoed en installatie. USP is continu actief in deze branches en werkt voor veel toonaangevende marktpartijen zoals brancheorganisaties, uitgevers, kennisinstituten, fabrikanten, handelsorganisaties, bouwbedrijven en installateurs. De installatiesector kenmerkt zich door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, ontwikkeling van nieuwe producten en concepten en het alsmaar belangrijker worden van de marketingfunctie. Voor meer informatie over USP; www.usp-mc.nl.

Grace Geeve, USP Marketing Consultancy


Al meer dan 60 jaar →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: