Overige

Doorlooptijden verkorten om klimaatdoelen te halen

De Klimaat en Energieverkenning die dinsdagmiddag 1 november werd gepubliceerd, geeft aan dat er met het huidige Nederlandse beleid het kabinetsdoel van 55 – 60% CO2 reductie in 2030 onhaalbaar is. Door het verkorten van doorlooptijden van relevante technologieën in het kader van de klimaatdoelen zouden verbeteringen mogelijk zijn.

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, is het nodig om de doorlooptijden van de belangrijkste relevante technieken te verkorten. Zeker voor de aanleg van warmtenetten, het opschalen van groene waterstof, de elektrificatie van de industrie en de aanleg van windparken geldt dat zonder andere aanpak 2030 uit het zicht raakt. Dit blijkt onder meer uit de notitie ‘Druk op doorlooptijd’ die werd geschreven door een brede coalitie van bedrijven.

De bedrijvencoalitie baseert haar conclusies op een onderzoek waarin zij per klimaattechniek de bijbehorende gemiddelde doorlooptijd analyseerden. Hieruit bleek dat veel looptijden lang zijn waardoor duurzame energieprojecten pas ná 2030 – dus te laat – zijn te realiseren. Vervolgens is gekeken hoe doorlooptijden zijn te verkorten waarbij mogelijkheden zijn gevonden in het aanpassen van de besluitvorming, vergunningsprocedures, kaders voor ruimtelijke ordening en duidelijkheid over infrastructuur.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “In coronatijd bleken we in staat nare, maar onvermijdelijke inbreuken op ons leven te accepteren. En toen het Russische gas ophield te stromen, brak nood wet en realiseerden we in een mum van tijd een LNG-terminal in Groningen. Diezelfde urgentie is nodig om te zorgen dat we de klimaatdoelen voor 2030 nog kúnnen halen.”

Notitie Druk op doorlooptijd – oktober 2022

www.nvde.nl


LED dimmodule 0-250W: dimmen met pulsdrukker →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: