Overige

Whitepaper Smart Industry

Nieuwe kansen in de post-corona tijd?

In het voorwoord van de Whitepaper 2020 SmartIndustry, geeft FME-voorzitter Ineke Dezentjé aan hoe SmartIndustry de industrie kan helpen om sterker uit de corona-crisis te komen. De oplossing vat zij samen in het woord ‘innovatie’. “Onze industrie dreigt in het derde kwartaal van dit jaar in een enorme recessie terecht te komen en ook voor 2021 zijn de vooruitzichten slecht” geeft zij aan. “Om te overleven is het noodzakelijk dat bedrijven flexibel reageren op (inter)nationale ontwikkelingen die door de corona-crisis soms een andere wending hebben genomen.

Dat betekent onder meer inzetten op een robuust en dynamisch Europees productienetwerk en daarbij niet vergeten dat we vóór corona gezamenlijk hard bezig waren met het verlagen van onze CO2 uitstoot.”

Bron: Isah Business Software
Bron: Isah Business Software

 

Het rapport pleit onder meer voor de ontwikkeling van kortere waardeketens waarin digitale koppelingen en flexibele productie een hoofdrol spelen. Deze robuuste waardeketens lopen minder risico omdat ze beter beheersbaar zijn en kunnen worden gerealiseerd door onder meer het flexibiliseren van fabrieken en het op orde brengen van de data-huishouding. Zodanig dat bedrijven snel en effectief kunnen schakelen bij een veranderende vraag.

 

Ineke Dezentjé: “De hightech en circulaire (maak)industrie kunnen op deze manier de coronacrisis ook als springplank gebruiken naar een duurzame toekomst. Maar dan moeten technologische ontwikkelingen en digitalisering wel sneller gaan én hand in hand met het bij- en omscholen van mensen. Digitale kennis is immers onmisbaar om het menselijk kapitaal efficiënt in te zetten in een wereld waarin AI, VR, AR, automatisering, digital twins en data-ecosystemen alleen maar aan belang zullen toenemen. Het is wat dat betreft dé tijd om aandacht te besteden aan de kwalitatieve factor van je mensen.”

Bron: Isah Business Software
Bron: Isah Business Software

 

Het rapport eindigt met acties en aanbevelingen voor de korte termijn. Hierin komt uiteraard digitalisering weer aan bod maar tevens de pragmatische aanbeveling dat bedrijven – na het formuleren van een doelstelling – gewoon moeten beginnen. Daarbij rekening houdend met de 1,5 m samenleving en mogelijk op stapel staande lockdowns. Digitaal ‘een leven lang leren’ past hier uitstekend bij. “De geschiedenis leert dat er na een ramp van omvang meestal een bloeiperiode volgt”, geeft Ineke Dezentjé aan. “Laten we er samen voor zorgen dat deze zo snel mogelijk aanbreekt.”

Whitepaper

 


Koninklijke Oosterberg opent nieuw hoofdkantoor →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: