Overige

Test engineering verhuisd naar BIC

De test engineers van tbp hebben in april hun intrek genomen in een modern onderkomen op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Hier komt de hightech maakindustrie bijeen om samen te innoveren en de gezamenlijke concurrentiekracht te versterken.

De ingebruikname van het eerste bedrijfsgebouw is nog maar het begin. In totaal zijn vijf bedrijfsgebouwen in het plan opgenomen en de belangstelling uit binnen- en buitenland groeit. Innovatieve toeleveranciers, specialistische bedrijven en technische onderwijs- en kennisinstellingen vestigen zich hier om bij te dragen aan kennisuitwisseling en innovatie. Ze profiteren van gezamenlijke voorzieningen als een business centre, flexibele productieruimtes, magazijnen en centrale catering.

 

Wisselwerking

“Het is een heel aantrekkelijke regio”, zegt managing director John Blankendaal van Brainport Industries, de coöperatie van hightech toeleveranciers in Nederland. “Universiteiten, hbo en mbo zijn in de buurt of met hun technische opleidingen op de campus gevestigd. Hierdoor ontstaat een prachtige wisselwerking tussen leren en praktijkomgeving. Ons innovatieprogramma krijgt hier ook een plek. Zo ‘landen’ er fieldlabs om technologische ontwikkelingen in de praktijk uit te testen.”

 

Bereikbaar en groen

De campus is uitstekend bereikbaar nabij rijksweg A2/N2 en Eindhoven Airport. Gezorgd is voor goede openbaarvervoerverbindingen. Provincie en gemeente werken er bovendien hard aan om de infrastructuur aan te passen. Het terrein krijgt een prachtige groene uitstraling als onderdeel van stadspark Brainport Park. Groen betekent ook duurzaam. Het uitgangspunt is dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. De ambitie is om de campus geheel energieneutraal te laten functioneren, onder meer door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gebouwen.

 

Uitnodiging

Het team van tbp nodigt u van harte uit de BIC-vestiging te bezoeken voor meer uitleg over bijvoorbeeld Extended Boundary Scan testing (EBST) of hoe tbp invulling geeft aan early supplier involvement en Design for eXcellence (DfX). De inwendige mens zal daarbij niet worden vergeten!

Meer artikelen van tbp electronics bv :

Test engineering verhuisd naar BIC


De test engineers van tbp hebben in april hun intrek genomen in een modern onderkomen op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Hier komt de hightech maakindustrie bijeen om samen te innoveren en de gezamenlijke concurrentiekracht te versterken.

Met capaciteitsuitbreiding acteren op marktsituatie


Om aan de groeiende vraag naar printed circuit board assemblies (pcba’s) te voldoen, investeert tbp electronics in een extra state-of-the-art productielijn op de hoofdlocatie in Dirksland. Hiermee is een bedrag van ruim drie miljoen euro gemoeid. De nieuwe lijn (de 5e in het gehele machinepark) is eind oktober operationeel. Ook zijn de testvoorzieningen en de voorraad componenten uitgebreid. In co


Ben jij de snelste deurintercom installateur? →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: