Overige

Nieuw platform voor erkenningen, certificeren en accrediteren

De nieuwe website InstallQ.nl is een centraal platform voor de installatiebranche dat bezoekers de weg wijst in de wereld van kwaliteitsregelingen. Het nieuwe platform bevat onder meer stappenplannen naar een erkenning of certificaat. Ook wijst hij bezoekers de weg naar de accreditatie van een examen of opleiding.

InstallQ – begin dit jaar ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL – bewaakt via kwaliteitsregelingen de kwaliteit van installaties in Nederland. Voor die taak is een platform ingericht waarop de installatiebranche en andere marktpartijen zich uitgebreid kunnen informeren. InstallQ.nl bedient hiermee verschillende doelgroepen, waaronder installatiebedrijven, installateurs, monteurs, opleiders en examinatoren. Het platform verwijst ook naar sites met erkende en gecertificeerde installateurs: handig voor consumenten, opdrachtgevers en stakeholders.

Erkennen en certificeren voor installateurs

Op InstallQ.nl vinden installateurs en bedrijven per vakdiscipline welke kennis en kunde zij nodig hebben voor een erkenning of certificering. Met een erkenning of certificaat voldoet een bedrijf of installateur aantoonbaar aan een bepaalde kwaliteit en wettelijke regelgeving. Op de portal leest de bezoeker hoe en waar hij of zij een erkenning of certificering aanvraagt.

Erkenning eerder Verworven Competenties

Een nieuwe dienst van InstallQ is het aanbieden van EVC-trajecten voor bekwame installateurs. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. De EVC-beoordeling is bedoeld voor vakmensen met veel kennis en kunde uit de praktijk, maar zonder de juiste diplomering. Voldoen deze vakmensen aan bepaalde strenge voorwaarden, dan kunnen zij via een erkend EVC-aanbieder hun vakmanschap aantoonbaar maken voor bepaalde vakdisciplines en vervolgens een bedrijfserkenning behalen.

Accreditatie voor opleidingen

InstallQ.nl wijst ook de weg naar de accreditatie van een examen, opleiding of bijscholing. Een accreditatie toont aan dat het examen of het kennisaanbod voldoet aan bepaalde eisen van de installatiesector en aan bepaalde regelgeving. Dat geeft de cursist vertrouwen in de kwaliteit van het aanbod.

Nieuws, agenda en tarieven

Uiteraard bevat de portal ook het laatste nieuws op het gebied van kwaliteitsregelingen in de installatiesector en een agenda met bijeenkomsten. Bezoekers van de website kunnen zich inschrijven voor E-Vaknieuws, een gratis nieuwsbrief over de kwaliteitsregelingen in de installatiesector. Alle erkende en gecertificeerde bedrijven hebben een eigen portaal (mijn InstallQ) met documenten, informatie en vakbladen.

Database met beoordelingsrichtlijnen

Een bijzonder aspect van de portal is de uitgebreide database met beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) die nodig zijn voor een certificatie. Bij elke kwaliteitsregeling waarvoor certificering mogelijk is, krijg je een verwijzing naar de juiste BRL. De BRL verwijst ook naar bijbehorende documenten. Daarmee is de nieuwe website op het gebied van kwaliteitsregelingen in de installatiesector een van de meest complete en overzichtelijke portalen op internet.

Meer artikelen van InstallQ :

Kwaliteit als speerpunt


Kwaliteit is een codewoord in de hedendaagse installatiesector. Bij InstallQ is men zich hier ten zeerste van bewust. De onafhankelijke organisatie is in januari 2019 ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL en bewaakt via allerhande regelingen de kwaliteit van installaties in Nederland. Betrokkenen geven tekst en uitleg over het belang van InstallQ voor de installatiesector.

Nieuw platform voor erkenningen, certificeren en accrediteren


De nieuwe website InstallQ.nl is een centraal platform voor de installatiebranche dat bezoekers de weg wijst in de wereld van kwaliteitsregelingen. Het nieuwe platform bevat onder meer stappenplannen naar een erkenning of certificaat. Ook wijst hij bezoekers de weg naar de accreditatie van een examen of opleiding.

Kwaliteitsregelingen voor installatiebranche onder één dak


Met ingang van 1 januari 2019 zijn de stichtingen KvINL en Sterkin gefuseerd tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee is één stichting ontstaan die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Door deze krachtenbundeling kunnen zij de duidelijkheid voor de bedrijven in de branche vergroten. Het doel van InstallQ is om de kwaliteit en veiligheid van install


Beschermzuilen →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: