Overige

Gebruik van prefab onmisbaar bij stedelijke vernieuwing

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy (Q3, 2018) blijkt dat twee op de vijf bouwprojecten een vorm van prefab bevatten. Prefab is een goede oplossing voor veel uitdagingen die de bouw de komende jaren te wachten staat: arbeidstekorten, sneller en efficiënter bouwproces en binnenstedelijk bouwen.

In ongeveer twee op de vijf bouwprojecten in Nederland wordt volgens architecten een vorm van prefab elementen verwerkt. Ondanks dat in een substantieel deel van de projecten al een vorm van prefab wordt toegepast, geven architecten ook aan dat de vormen van prefab elementen die worden verwerkt nu nog relatief ‘basic’ zijn.

Momenteel vooral nog onafgewerkte elementen

Niet-geïsoleerde en onafgewerkte 2D-panelen zijn nog veruit het meest voorkomend. Er is richting de toekomst echter wel een trend te verwachten naar het gebruik van meer hoogwaardige vormen van prefabricage. Geïsoleerde of afgewerkte elementen en 3D modules (bijvoorbeeld een complete badkamer of keuken) zullen vaker worden toegepast in de Nederlandse bouwsector in de komende jaren. Voor zowel de buitenschil als de binnenkant van het gebouw verwachten architecten een sterke toename van het gebruik van volledig geprefabriceerde elementen die ook al volledig in de fabriek zijn afgewerkt.

Substantiële bijdrage aan uitdagingen in de bouw

De bouwsector kampt met diverse uitdagingen. Enkele daarvan zijn: de arbeidstekorten, een sneller en efficiënter bouwproces ingegeven door de opdrachtgevers, het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en binnenstedelijk bouwen (zowel nieuwbouw als ver- en herbouw). Binnen al deze thema’s kan prefab een belangrijke rol spelen, dit blijkt namelijk uit de USP European Contractor Monitor (H2, 2018). Hierbij geven middelgrote en grote aannemers het volgende aan:

  • Prefab is de beste oplossing voor arbeidstekorten (51%)
    Prefab verkort de doorlooptijd van een project (61%)
  • Prefab kan in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten worden toegepast (71%)


Doordat de toe te passen elementen al in de fabriek worden geprefabriceerd, worden de transportbewegingen tot een minimum beperkt, iets wat in binnenstedelijke gebieden essentieel is. Uiteraard is het daarbij wel van belang dat het logistieke proces zo optimaal mogelijk wordt ingericht. Aannemers geven verder aan dat de ontwerpvrijheid niet beperkt wordt (25% eens en 39% oneens met de stelling dat prefab de ontwerpvrijheid beperkt).

Over de European Architectural Barometer

De European Architectural Barometer is een onderzoek van USP Marketing Consultancy en is gebaseerd op 5.800 succesvolle interviews met architecten in acht Europese landen in elk jaar. Ieder kwartaal publiceert USP Marketing Consultancy een rapport van de European Architectural Barometer waarin er dieper wordt ingegaan op een specifiek thema. Voorbeelden van thema’s zijn BIM, Prefab, Media oriëntatie van architecten en trends in materiaal gebruik. Elk rapport geeft ook meer inzicht in toekomstige en verwachte bouwvolumes, de orderboekontwikkelingen van architecten in acht landen en andere economische indicatoren in de bouwsector.

Meer artikelen van USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction :

Gebruik van prefab onmisbaar bij stedelijke vernieuwing


Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy (Q3, 2018) blijkt dat twee op de vijf bouwprojecten een vorm van prefab bevatten. Prefab is een goede oplossing voor veel uitdagingen die de bouw de komende jaren te wachten staat: arbeidstekorten, sneller en efficiënter bouwproces en binnenstedelijk bouwen.


Signaalzuilen →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant:

ent.nl/manager