Overige

Binnen een week van hoogconjunctuur naar crisis

coronacrisis,hoogconjunctuur,Ondernemersorganisatie

De coronacrisis hakt erin bij installatiebedrijven en technisch dienstverleners. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland hield een enquête onder haar leden en de cijfers, die de organisatie op 23 maart bekend maakte, schetsen een grimmig beeld. Maar liefst 62 procent van de respondenten verwachtte binnen 2 weken werktijdverkorting aan te moeten vragen.

Eén van de noodmaatregelen: ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst.
Van de deelnemers aan het onderzoek verwacht 40 procent gebruik te gaan maken van die mogelijkheid.

 

Eén op de drie deelnemende ondernemers verwacht dat de omzet over maart en april minimaal een derde lager zal zijn dan een jaar geleden. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “De coronacrisis raakt de technieksector keihard.”

Alarmerende situatie voor de werkgelegenheid

De hoogconjunctuur in de installatiebranche is in enkele dagen tijd omgeslagen in een crisis. De uitkomsten van de enquête lijken erop te wijzen dat 3.100 van de ruim 5.000 aangesloten installatiebedrijven werktijdverkorting zullen aanvragen. Een aanzienlijk deel van de ondernemers (20 procent) verwacht zelfs dat werktijdverkorting nodig zal zijn voor méér dan de helft van de werknemers. Terpstra: “De situatie is alarmerend. Goed dat het kabinet de regeling voor werktijdverkorting heeft omgezet in een Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Ik roep de overheid en uitvoerende instanties op om te zorgen voor efficiënte en eenvoudige procedures zodat onze bedrijven zo snel mogelijk van de regeling gebruik kunnen maken.”

Ongekende omzetdalingen

De coronacrisis raakt alle marktsegmenten (gebouwde omgeving, infra, industrie) van de technieksector. Terpstra: “Vooral bij installateurs die technische systemen plaatsen en onderhouden bij bedrijven is de nood nu al écht aan de man. Van de ene op de andere dag loopt de omzet daar dramatisch terug. Maar ook onze technisch dienstverleners in de infra, industrie en bij consumenten zitten in de problemen.” Van de bedrijven die reageerden op de quick scan van Techniek Nederland verwacht 33 procent dat de omzet tot en met eind april met ruim een derde daalt. Een flink aantal ondernemers verwacht zelfs meer dan de helft van de omzet te moeten inleveren. Terpstra doet een beroep op opdrachtgevers om facturen sneller te betalen om daarmee de impact van de crisis nog enigszins te beperken.

Een deel van de terugval is onnodig

Bijna alle ondernemers (90 procent) die aan het onderzoek deelnamen, zeggen dat de snelle verslechtering van de marktsituatie wordt veroorzaakt doordat zij geen werkzaamheden meer bij klanten mogen of kunnen uitvoeren. Techniek Nederland vindt dat opdrachtgevers werk dat veilig kan plaatsvinden zoveel mogelijk moeten laten doorgaan. Terpstra: “Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze klanten en van onze medewerkers altijd op één. Maar als we volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid kunnen doorwerken, moeten we het ook dóén. Anders lopen de sector en de economie onnodig veel schade op.”

Voor bijna de helft van de respondenten is het gebrek aan apparatuur of materialen, door stilgevallen leveringen, een knelpunt. Ook ernstige liquiditeitsproblemen, het wegvallen van de werkvoorraad en werknemers die niet naar klanten toe willen, zijn oorzaken van de teruglopende omzet.

 


Leerlingen Techniek College werken met moderne hybride cv-installatie →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: