Overige

10 regels om fouten te vermijden bij het meten van elektriciteit

Hoewel iedereen die met elektriciteit werkt, snel een gezond ontzag ontwikkelt voor alles wat mogelijk onder stroom staat, kunnen zelfs de besten onder ons fouten maken onder tijdsdruk. Hieronder geven wij een beknopte lijst met WAT U NIET MOET DOEN wanneer u elektrische metingen uitvoert.

NIET DOEN:

1 - De originele zekering door een goedkopere vervangen.

Digitale multimeters (DMM's) die voldoen aan de huidige veiligheidsnormen, hebben een speciale hoogspanningszekering die doorbrandt voordat een overbelasting uw hand kan bereiken. Fluke meters zijn uitgevoerd met een speciale met zand gevulde zekering die ontworpen is om een boog te doven binnen in de zekering. Gebruik voor vervanging een goedgekeurde zekering van hetzelfde type.

2 - Een stukje draad of metaal gebruiken om de zekering te overbruggen.

Dit lijkt misschien een snelle oplossing wanneer u geen reservezekering bij u hebt, maar biedt geen bescherming tegen een spanningspiek die uw kant opkomt.

3 - Het verkeerde instrument voor het specifieke karwei gebruiken.

Zorg er steeds voor dat uw meetinstrument de juiste veiligheidsspecificatie heeft voor het werk dat u uitvoert, zelfs als dit betekent dat u de hele dag door van DMM moet wisselen.

4 - De goedkoopste DMM kiezen.

Als dat goedkope meetinstrument in werkelijkheid niet is uitgerust met de vermelde veiligheidsvoorzieningen, kunt u het slachtoffer worden van een ongeluk. Controleer het meetinstrument op markeringen van onafhankelijke laboratoriumtesten zoals CSA of UL, die garanderen dat het voldoet aan de normen.

5 - Geen persoonlijke beschermings-middelen gebruiken.

We noemen het niet voor niets een "veiligheids"bril. Haal de bril uit uw zak en draag hem. Hetzelfde geldt voor geïsoleerde instrumenten, geïsoleerde handschoenen, oordopjes, uw gelaatsmasker/kap en vlamboogbestendige kleding.

6 - Aan een spanningvoerende stroomkring werken.

Maak de stroomkring waar mogelijk spanningsloos, en controleer op spanning voordat u aan het werk gaat. Als u moet werken aan een spanningvoerende stroomkring, voer dan eerst een vlamboogrisicobeoordeling uit, kies de geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen met behulp van NFPA 70E tabel H.3(b) en controleer de werking van uw meetinstrument door eerst een bekende spanningsbron te meten.

7 - Procedures voor uitschakeling/labeling niet volgen.

Procedures voor uitschakeling/labeling zijn bedoeld om u te beschermen tegen potentiële fatale elektrische schokken. Vermijd het risico dat iemand de spanning in uw werkomgeving opnieuw inschakelt. U kunt een voorbeeld-procedure voor uitschakeling/labeling van de Environmental Safety and Health Group van OSHA bekijken op www.shosha.gov.

8 - Multitasken tijdens het meten.

Wanneer u werkt met spanningvoerende stroomkringen, voorkom dan dat u met de ene hand de meter vasthoudt en met de andere hand meet; in een transiënte situatie kan dit een aardverbinding vormen via uw hart. Hang de meter op of leg hem neer, of gebruik een wireless display zodat u de meter kunt loslaten en aflezen op ooghoogte. Gebruik een krokodillenklem voor uw aarding, zodat u slechts één hand gebruikt om de onder spanning staande geleider te meten.

9 - Meetsnoeren verwaarlozen.

Meetsnoeren zijn een essentieel onderdeel voor de veiligheid van de DMM. Zorg ervoor dat uw meetsnoeren de juiste veiligheidsspecificatie hebben voor het werk dat u uitvoert. Gebruik meetsnoeren met dubbele isolatie, geïsoleerde ingangsconnectoren, en meetprobes met vingerbescherming en antislipoppervlak. Test de snoeren met een bekende spanning vóór gebruik. Overweeg het gebruik van snoeren met verstelbare isolatiemantels. Er bestaan zelfs meet-probes met ingebouwde zekeringen!

10 - Een oud meetinstrument altijd blijven gebruiken.

De huidige meetinstrumenten hebben veiligheidsvoorzieningen waarvan enkele jaren geleden nog niemand had gehoord. Deze voorzieningen zijn een modernisering van uw uitrusting waard en zijn heel wat goedkoper dan een bezoek aan de eerste hulp. Volgens nieuwe normen is de maximale lengte van metaal in het uiteinde van een meetprobe bijvoorbeeld 4 mm of minder in CATIII/IV-omgevingen.

 

 

 

Meer artikelen van Fluke Nederland B.V. :

Warmtebeeldcamera's brengen onbekende motorproblemen aan het licht


Warmtebeeldcamera's zijn perfect voor het storingzoeken in motoren. De infraroodbeelden laten de warmtesignatuur van een motor zien en kunnen u veel vertellen over de staat, waardoor u uw installaties in bedrijf kunt houden en de bedrijfskosten laag kunt houden.

Elektrische veiligheid verbeteren met Fluke


Veiligheid van de installatie is veel meer dan alleen wat taken op een checklist. Het vereist betrokkenheid van elke werknemer, van het management tot lijnwerkers, om een cultuur van veiligheid te handhaven in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Na verloop van tijd kunnen interpretaties van bepaalde veiligheidsnormen afwijken van de oorspronkelijke opzet, waardoor er mythes ontstaan over hoe het

Storingzoeken binnen handbereik.


Robuuste, draagbare warmtebeeldcamera voor elektrische en industriële inspecties. Zo compact en eenvoudig in gebruik, de perfecte aanvulling voor uw gereedschapsriem:

Slimme oplossingen voor een (brand)veilige werkomgeving


Risico op brand in een gebouw bestaat altijd. De oorzaken variëren. Soms ontstaat brand door gebrekkig onderhoud of door beperkingen in uw elektrische installatie. Het voorkomen van gevaarlijke situaties is natuurlijk het allerbeste, maar het beoordelen van risico’s vereist nogal wat specifieke kennis van installateurs en inspecteurs.

Alle hulp voor storingzoeken in uw zak


Hoe groter het probleem, hoe sneller u het moet oplossen. Met de nieuwe Fluke pocket-warmtebeeldcamera heeft iedereen de mogelijkheid in de hand om uitval te minimaliseren.

SLIMME OPLOSSINGEN VOOR EEN (BRAND)VEILIGE WERKOMGEVING


Risico op brand in een gebouw bestaat altijd. De oorzaken variëren. Soms ontstaat brand door gebrekkig onderhoud of door beperkingen in uw elektrische installatie.

10 regels om fouten te vermijden bij het meten van elektriciteit


Hoewel iedereen die met elektriciteit werkt, snel een gezond ontzag ontwikkelt voor alles wat mogelijk onder stroom staat, kunnen zelfs de besten onder ons fouten maken onder tijdsdruk. Hieronder geven wij een beknopte lijst met WAT U NIET MOET DOEN wanneer u elektrische metingen uitvoert.

Voer iedere dag meer testen uit met de Fluke 6500-2 apparatentester


De Fluke 6500-2 PAT-tester is een compacte lichtgewichtoplossing die werkt met één druk op een toets.


Conduct kiest! →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: